NOVÝ TEST IQ

Vyhodnocení IQ testu

Podle dosaženého inteligenčního kvocientu se můžete zařadit do celosvětově užívané kategorizace inteligence: nad 140 inteligence géniů - absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání 0,2% populace

nad 130 výjimečná, superiorní inteligence - mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři 2,8% populace

nad 120 vysoce nadprůměrná inteligence - snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí i manažérské činnosti 6,0% populace

110-120 nadprůměrná inteligence - vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní postavení 12,0% populace

100-110 vysoce průměrná inteligence - vysokou školu vystuduje jen s potížemi, důsledností i pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie 25,0% populace

90-100 průměrná inteligence - dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení 25,0% populace

80-90 slabě podprůměrná inteligence - dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích 10,0% populace

70-80 nižší stupeň slabomyslnosti - s problémy zvládne základní školu, úspěšný ve zvláštní škole 10,0% populace

50-70 debilita, slabomyslnost - je-li dobře veden, absolvuje zvláštní školu 6,8% populace

20-50 imbecilita, střední stupeň slabomyslnosti - nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky 2,0% populace

0-20 idiotie, těžká slabomyslnost - nevzdělavatelný a nevychovatelný 0,2% populace